Teenused

Pakume turundusteenuseid disainist strateegiani. Küsi hinnapakkumist või lisainformatsiooni info@rapp.ee. Alljärgnev nimekiri on näitlik ja ei pruugi sisaldada kõiki meie poolt pakutavaid teenuseid. Teile sobiva lahenduse leidmiseks võtke meiega ühendust.

Disain

– Sotsiaalmeedia bännerite ja reklaamide disain;
– Väiksemate brošüüride, voldikute ja reklaamplakatite disain;
– Ettevõtte visiitkaartide disain;

Soovi korral organiseerime materjalide trüki meie koostööpartneri juures.

 

 

 

Sotsiaalmeedia turundus

– Sotsiaalmeedia kontode (facebook, instagram, twitter, linkedin, google+) ülesseadmine ja haldus;
– Kampaaniate ja tarbijamängude planeerimine ja läbiviimine sotsiaalmeedia kanalites;
– Sotsiaalmeedia sisuloome;
– Reklaam sotsiaalmeedias (reklaami ülesseadmine, haldus ja tulemuste analüüs);
– Müük sotsiaalmeedias (mh Facebookis poe rakenduse ülesseadmine ja haldus);
– Google My Business kirje loomine ja ettevõtte andmete haldamine Google otsingus;
– Sotsiaalmeedia audit;
– Sotsiaalmeedia strateegia koostamine;

Bränding

– Ettevõtte bränding alates logo loomisest kuni tervikliku brändi identiteedi ja strateegiani;
– Startupi bränding (MVB – Minimum Viable Brand);
Brändi auditi koostamine;
– Brändiuuringute teostamine;
– Emotsionaalse brändistrateegia väljatöötamine ja rakenduskava koostamine;
– Brändikogemuse ja kliendi kokkupuutepunktide analüüs ja kitsaskohtade leidmine;

Teenuste disain

– Teenuste tervikdisaini väljatöötamine;
– Klienditeekonna ja brändikogemuse analüüs ja kujundamine;
– Teenuste parendamine elamusturunduse abil;

Turundusuuringud

– Turundusuuringute ja küsitluste planeerimine ja läbiviimine ning tulemuste analüüs;
– Rahulolu uuringud;
– NPS (Net Promoter Score);
– Brändi uuringud (tuntus, brändi eelistused);
– Konkurentsianalüüs;
– Vaatlused;
Brändi audit;
– Sotsiaalmeedia audit;

Strateegia

– Turundusstrateegia alane nõustamine;
– Turundusstrateegia, sh turundusplaani koostamine;
– Sotsiaalmeedia strateegia;