Brändi audit

Brändi audit on põhjalik brändi seisundi analüüs, mis annab ülevaate ettevõtte turundustegevuste efektiivsusest ja kooskõlast ning klientide hoiakutest brändi suhtes. Auditi eesmärk on tuvastada peamised brändi väärtuse allikad, hinnata brändi hetke olukorda ning saada teavet brändi kuvandist ning tarbija tegelikest eelistustest.  

Brändi auditi sisu ja protsess

Brändi auditeerimise viise on erinevaid. Meie poolt kasutatava mudeli järgi jaguneb brändi audit kaheks osaks:

1. Brändi inventuur uurib brändi identiteeti ehk kõike seda, mida ettevõte ise enda kohta avaldanud on ning millise pildi ta oma kommunikatsiooni (reklaamid, pressiteated, sotsiaalmeedia, kodulehekülg jms) ja muude turundusmeetmete (hind, tooted ja nende omadused, müügikohad) põhjal endast ja oma toodetest loonud on. Inventuuri läbiviimise meetodiks on intervjuud brändi juhi ja ettevõtte teiste juhtivtöötajatega, mida täiendab brändi ja tarbija kokkupuutepunktide vaatlus. Brändi inventuur annab vastuse küsimusele milliseid tooteid ettevõte hetkel pakub ning milline on nende turundus ja bränding. See hõlmab endas kõigi olemasolevate brändi elementide kirjeldamist ning hindamist. Lisaks võib eraldi vaadelda ja analüüsida konkureerivaid brände. Tulemuseks on ülevaade brändi identiteedi kooskõlast või vastuoludest kõikide vaadeldud toodete ja toetusmeetmete raames, tugevused ja nõrkused ning võimalused positsiooni parendamiseks.

2. Brändi uuring annab ülevaate brändi tegelikust kuvandist ehk sellest, mida tegelikult arvavad ja tunnevad brändist ettevõtte kliendid ja teised seotud huvigrupid. Kuna brändi tegelik kuvand ei pruugi kokku langeda ettevõtte poolt soovitud brändi identiteediga aitab brändi uuring tuvastada lahknevused soovitud identiteedi ja tegeliku kuvandi vahel. Brändi uuringu läbiviimiseks on erinevaid meetodeid, kasutada võib klienditeenindajate küsitlemist, etnograafilist vaatlust, kliendiküsitlusi ning teisi kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uuringumeetodeid.

Auditi võtab kokku tulemuste analüüs ja soovitused brändi positsiooni parandamiseks.

Brändi auditi potentsiaalne kasu ettevõtte jaoks

Brändi auditist saadavad võimalikud kasud ettevõtte jaoks:
– brändi tugevuste ja nõrkuste väljaselgitamine;
– tarbijate ja nende eelistuste parem tundma õppimine;
– ülevaade brändi positsioonist turul;
– brändi kuvandi kindlaks tegemine kindla sihtgrupi ja/või laiema üldsuse hulgas;
– ühtne ja selgelt määratletud brändi identiteet;
– parem arusaam ja fookus brändi visioonist, missioonist ning väärtuslubadusest;
– konkurentsieelise ning eristumispunktide täpsem määratlemine ja sõnastamine;
– ühtlustatud ning efektiivsem turunduskommunikatsioon;
– teadlik ja sihipärane brändi juhtimine.

Kokkuvõttes annab brändi audit ülevaate brändi hetkeolukorrast, selle tugevustest ja nõrkustest ja positsioonist turul ning aitab brändi paremini teadlikult ja sihipäraselt juhtida.

Telli brändi audit

Viime läbi brändi auditi, teostades brändi inventuuri ja/või brändi uuringu (võimalik tellida eraldi). Auditi tulemuseks on põhjalik kirjalik dokument brändi hetkeolukorra kohta koos soovituste ja ettepanekutega brändi positsiooni parandamiseks.

Jaga seda lehekülge

Paindlik turundusteenus väikeettevõtetele ja startupidele

Vajad rohkem kui ühte teenust? Väikeettevõtetele ja startupidele pakume eraldi turunduse juhtimise täisteenust kokkuleppelise fikseeritud kuutasu eest. Sina kehtestad eelarve ja meie valime välja sobivad turundusteenused.

Võta ühendust

    Kasutades seda kontaktvormi nõustute oma andmete edastamise, salvestamise ja töötlemisega käesoleva veebilehekülje poolt.

    VÕTAME VASTU UUSI PROJEKTE, KÜSI PAKKUMIST!

    Kui sul on küsimusi meie poolt pakutavate teenuste kohta või soovid saada hinnapakkumist, saad seda kiiresti ja mugavalt teha täites kõrvaloleva ankeedi või võttes ühendust allolevatel kontanktandmetel.

    E-post: info@rapp.ee
    Messenger: m.me/rappmarketing