Sotsiaalmeedia audit

Sotsiaalmeedia audit on põhjalik ülevaade ettevõtte senisest tegevusest ja kuvandist sotsiaalmeedias. Audit peaks välja selgitama ja esile tooma ettevõtte senise strateegia tugevused ja nõrkused ning aitama muuta oma tegevust paremaks ja efektiivsemaks.

Mis on sotsiaalmeedia audit?

Sotsiaalmeedia audit on regulaarne ja süstemaatiline ettevõtte sotsiaalmediakontode analüüs, mille eesmärgiks on tagada, et sotsiaalmeedia kasutus vastaks üldisele äri- ja turundusstrateegiale, oleks eesmärgipärane ja efektiivne ning lähtuks soovitud brändi kuvandist.
 
Sotsiaalmeedia audit aitab välja selgitada ja hinnata ettevõtte senise sotsiaalmeedia strateegia ja taktika efektiivsust, andes ülevaate mis toimib ja mis mitte ning mida võiks teha paremini. Audit peaks muu hulgas andma vastuse küsimustele nagu:
– Millised on ettevõtte jaoks parimad ja kõige tulutoovamad sotsiaalmeedia kanalid?
– Millised kanalid vajavad senisest rohkem tähelepanu (näiteks kasutamata potentsiaali seisukohalt)?
– Millistest kanalitest tuleks võibolla üldse loobuda?
– Millised postitused töötavad ja millised mitte?
– Millele peaks sotsiaalmeedias rohkem tähelepanu pöörama?
– Kas sotsiaalmeediakontod juhinduvad soovitud brändi identiteedist?
– Kas sotsiaalmeediakontod vastavad paikka pandud strateegiale ning täidavad strateegilisi eesmärke?
 
Sotsiaalmeedia audit on aluseks ettevõtte sotsiaalmeedia strateegiale, täiendades seda konkreetsete faktide ja teadmistega ning andes suuniseid edaspidiseks tegevuseks. Auditi esmaseks ja vahetuks tulemiks on ülevaade senisest sotsiaalmeedia strateegiast, selle edukusest, puudujääkidest ja kasutamata võimalustest, aidates ettevõttel muuta oma sotsiaalmeedia strateegiat efektiivsemaks ning hoida kokku ressursikuludelt nagu tööjõu ja ajakulu. Kaudseks tulemuseks on ka ettevõtte turunduse ja brändi teadlik ja sihipärane juhtimine, mis on omakorda aluseks tugevamale brändile ja ettevõtte parematele majandustulemustele. 

Sotsiaalmeedia auditi sisu

Sotsiaalmeedia auditi käigus vaadatakse põhjalikult ja ükshaaval üle kõik ettevõtte poolt kasutuses olevad sotsiaalmeediakontod, pöörates tähelepanu järgnevatele aspektidele ja parameetritele:
– ettevõtte poolt kasutatav nimi ja kiirviide (@ kasutajatunnus) iga sotsiaalmeedia kanali lõikes,
– sotsiaalmeedia profiilide üldine visuaal ja bränding,
– järgijate ja fännide arv igas kanalis,
– järgijate üldine demograafiline taust,
– postituste arv ja sagedus,
– laikide, jagamiste, klikkide ja video vaatamiste hulk,
– fännide üldine suhtlus brändiga,
– brändi suhtlus fännidega (hääletoon, vastamise kiirus),
– sotsiaalmeedia kanalitest lähtuv veebiliiklus ettevõtte koduleheküljele,
– igale kanalile tehtud kulutused üksikult ja koos (nii raha kui ajakulu),
– hinnanguline kulude tasuvus (ROI).
 

Telli sotsiaalmeedia audit

Viime läbi sotsiaalmeedia auditi analüüsides põhjalikult teie ettevõtte sotsiaalmeedia kontosid ning teeme soovitused ja ettepanekud teie senise sotsiaalmeedia turunduspraktika parendamiseks.

Sotsiaalmeedia audit
Jaga seda lehekülge

Paindlik turundusteenus väikeettevõtetele ja startupidele

Ei tea mida vajad? Väikeettevõtetele ja startupidele pakume eraldi turunduse juhtimise täisteenust kokkuleppelise fikseeritud kuutasu eest. Sina kehtestad eelarve ja meie valime välja sobivad turundusteenused. ​

Võta ühendust

    Kasutades seda kontaktvormi nõustute oma andmete edastamise, salvestamise ja töötlemisega käesoleva veebilehekülje poolt.

    VÕTAME VASTU UUSI PROJEKTE, KÜSI PAKKUMIST!

    Kui sul on küsimusi meie poolt pakutavate teenuste kohta või soovid saada hinnapakkumist, saad seda kiiresti ja mugavalt teha täites kõrvaloleva ankeedi või võttes ühendust allolevatel kontanktandmetel.

    E-post: info@rapp.ee
    Messenger: m.me/rappmarketing